Reklamacije

Reklamacije i povraćaj robe:

U slučaju nedostataka proizvoda, koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda, zamenićemo proizvod, a sve troškove zamene snosi NANA kozmetika. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled pošiljke i da ukaže kuriru na eventualna mehanička oštećenja i sačini zapisnik. Garancija ne važi u slučaju oštećenja nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.